Szkoła AJANA

Nazwa „Szkoła Ajana” obejmuje cykl 10-ciu dwudniowych spotkań warsztatowych

odbywających się raz w miesiącu (od września do czerwca) oraz szereg konsultacji

indywidualnych, które przygotowują słuchacza do uzyskania umiejętności

prowadzenia indywidualnej pracy metodą Ajana.

Zajęcia kończą się egzaminem praktycznym i uzyskaniem certyfikatu „Terapeuta

Ajana”.

Metoda „Ajana” to sposób pracy z ciałami subtelnymi człowieka, uwzględniający

absolutną indywidualność na poziomie jego ciała emocjonalnego, mentalnego i

duchowego.

Narzędzia i techniki stosowane w tej pracy pozwalają zdiagnozować strukturę tych

ciał oraz w oparciu o fizykę kwantową usuwać zakłócenia i blokady, przywracając

równowagę i harmonię.

Zrozumienie mechanizmów i przepracowywanie podświadomych kodów w pracy

indywidualnej z klientem da mu możliwość odbudowania fizycznego i psychicznego

zdrowia oraz aktywności i spełnienia życiowego w wielu jego aspektach.

Tematyka zajęć:

1. System energetyczny i ciała subtelne człowieka.

2. Czakry, zadania i funkcje, powiązania z ciałem fizycznym, wpływ na zdrowie

fizyczne i psychiczne.

3. Techniki pracy z czakrami, przywracanie równowagi, harmonizowanie kanału

energetycznego.

4. Techniki pracy z kodami emocjonalnymi, metoda wizualizacji i hipnozy.

5. Techniki pracy z wykorzystaniem własnej intuicji w diagnozowaniu pola

energetycznego klienta.

6. Odczytywanie informacji z pola energetycznego klienta poprzez własne ciało,

„ustawienia rodowe” jako forma przepracowywania podświadomych kodów

ciała emocjonalnego.

7. Numerologia jako narzędzie do diagnozowania talentów, predyspozycji oraz

wyzwań, utrudnień, kodów karmicznych aktualnego wcielenia.

8. Astrologia i kalendarz Majów jako narzędzia do pozyskania informacji o

strukturze ciał subtelnych człowieka.

9. Sesja indywidualna metodą Ajana, sposób pracy, BHP pracy z klientem.

Wymieniony powyżej układ tematyczny nie stanowi harmonogramu zajęć

warsztatowych.

Przepracowywane na spotkaniach treści mogą dotykać kilku dziedzin.

Przygotowując się do pracy z klientem w trakcie trwania szkoły zmuszeni będziemy

do odbudowania siebie, stąd też przy okazji spotkań i zajęć teoretycznych, odbywać

się będą ćwiczenia doskonalące rozwój własny.

Zajęcia „Szkoły Ajana” będą odbywać się w dwóch miejscach:

- w Kołobrzegu (miejsce będzie podane wkrótce)

- w Ośrodku Luna w Komborni (Kombornia 57)

Terminy spotkań dla 1 roku szkoły Ajana w 2021 - 2022

  KOŁOBRZEG   KOMBORNIA
1 11-12 wrzesień 25-26
2 09-10 październik 30-31
3 13-14 listopad 27-28
4 04-05 grudzień 18-19
5 08-09 styczeń 22-23
6 12-13 luty 26-27
7 12-13 marzec 26-27
8 09-10 kwiecień 23-24
9 07-08 maj 28-29
10 11-12 czerwiec 25-26
       

UWAGA

Rok 1 – Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego gwarancją miejsca jest wpłata

zaliczki w wysokości 300 zł najpóźniej do 27.08.2021 na podany poniżej nr konta

Anna Wojtowicz-Pancerz

Nr konta: 65 1240 2311 1111 0010 2449 9515

Pozostałą kwotę 300 zł należy wpłacić przed datą spotkania we wrześniu.

Kolejne wpłaty w wysokości 600 zł miesięcznie należy dokonywać przed każdym

planowanym spotkaniem.

Rok 2 – spotkania osób roku drugiego szkoły Ajana będą odbywać się w każdy

poniedziałek po zjazdach roku pierwszego.

Opłatę w wysokości 300 zł należy dokonywać przed każdym spotkaniem.

Uwaga! Numer konta oraz zasady dokonywania opłat ulegną zmianie we wrześniu

lub październiku – informacje będą uaktualniane, wszyscy będą o tym

poinformowani, dziękujemy za wyrozumiałość.

W obu miejscach program jest taki sam, a zajęcia są prowadzone przez obie autorki

metody Ajana:

Mgr Agnieszka Berlik-Grabowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej - audytor systemów zarządzania, pedagog.

Od kilku lat prowadzi sesje indywidualne w zakresie usuwania blokad w subtelnych

ciałach energetycznych, prowadzi również warsztaty grupowe i ustawienia rodowe.

Mgr Anna Wojtowicz-Pancerz

Aktualnie, emerytowana nauczycielka matematyki, przez 13 lat dyrektor liceum.

Ukończone studia podyplomowe z zarządzania oświatą, z wiedzy o życiu seksualnym

człowieka.

Psychotronik – absolwentka Szkoły Psychotronicznej ‘Prometeusz’.

Od 12 lat zajmująca się aktywnie prognozowaniem i doradztwem życiowym pracując

indywidualnie z klientem oraz prowadząc zajęcia warsztatowe i kursy.

 

Opłata za szkołę obejmuje udział w dwudniowych zajęciach oraz konsultacje

indywidualne z prowadzącymi zajęcia przez cały okres trwania szkoły, słuchacze zobowiązują się do dokonywania opłat przez cały rok trwania szkoły w ustalonych terminach.

O przyjęciu do Szkoły Ajana decydują osoby prowadzące szkołę na podstawie

ocenionych przez siebie indywidualnych predyspozycji do pracy metodą Ajana.

Kontakt:

Szkoła w Kołobrzegu

Agnieszka Berlik-Grabowska

Telefon: 888 246 336

E-mail: dolinadd@wp.pl

Szkoła w Komborni

Anna Wojtowicz-Pancerz

Telefon: 603 644 544E-mail: annawojtowicz1@op.pl

Powrót strona główna

 

prognozowanie życiowe | numerologia | tarot | astrologia | kursy i spotkania