Szkoła AJANA

Nazwa „Szkoła Ajana” obejmuje cykl 10-ciu dwudniowych spotkań warsztatowych odbywających się raz w miesiącu (od września do czerwca) oraz szereg konsultacji indywidualnych, które przygotowują słuchacza do uzyskania umiejętności prowadzenia indywidualnej pracy metodą Ajana.

Zajęcia kończą się egzaminem praktycznym i uzyskaniem certyfikatu „Terapeuta Ajana”.

Metoda „Ajana” to sposób pracy z ciałami subtelnymi człowieka, uwzględniający absolutną indywidualność na poziomie jego ciała emocjonalnego, mentalnego i duchowego.

Narzędzia i techniki stosowane w tej pracy pozwalają zdiagnozować strukturę tych ciał oraz w oparciu o fizykę kwantową usuwać zakłócenia i blokady, przywracając równowagę i harmonię.

Zrozumienie mechanizmów i przepracowywanie podświadomych kodów w pracy indywidualnej z klientem da mu możliwość odbudowania fizycznego i psychicznego zdrowia oraz aktywności i spełnienia życiowego w wielu jego aspektach.

Tematyka zajęć:

1. System energetyczny i ciała subtelne człowieka.

2. Czakry, zadania i funkcje, powiązania z ciałem fizycznym, wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne.

3. Techniki pracy z czakrami, przywracanie równowagi, harmonizowanie kanału energetycznego.

4. Techniki pracy z kodami emocjonalnymi, metoda wizualizacji i hipnozy.

5. Techniki pracy z wykorzystaniem własnej intuicji w diagnozowaniu pola energetycznego klienta.

6. Odczytywanie informacji z pola energetycznego klienta poprzez własne ciało, „ustawienia rodowe” jako forma przepracowywania podświadomych kodów ciała emocjonalnego.

7. Numerologia jako narzędzie do diagnozowania talentów, predyspozycji oraz wyzwań, utrudnień, kodów karmicznych aktualnego wcielenia.

8. Astrologia i kalendarz Majów jako narzędzia do pozyskania informacji o strukturze ciał subtelnych człowieka.

9. Sesja indywidualna metodą Ajana, sposób pracy, BHP pracy z klientem.

Wymieniony powyżej układ tematyczny nie stanowi harmonogramu zajęć warsztatowych.

Przepracowywane na spotkaniach treści mogą dotykać kilku dziedzin.

Przygotowując się do pracy z klientem w trakcie trwania szkoły zmuszeni będziemy do odbudowania siebie, stąd też przy okazji spotkań i zajęć teoretycznych, odbywać się będą ćwiczenia doskonalące rozwój własny.

Zajęcia „Szkoły Ajana” będą odbywać się w dwóch miejscach:

- w Dolinie Dźwięku w Siemyślu

- w Ośrodku Luna w Komborni (Kombornia 57)

Terminy Spotkań 2020/2021

Grupa w Siemyślu:                                        Grupa w Komborni:

12-13 wrzesień                                               26-27 wrzesień

10-11 październik                                           24-25 październik

14-15 listopad                                                28-29 listopad

05-06 grudzień                                               19-20 grudzień

09-10 styczeń                                                 30-31 styczeń

13-14 luty                                                       27-28 luty

13-14 marzec                                                  27-28 marzec

10-11 kwiecień                                                24-25 kwiecień

08-09 maj                                                       29-30 maj

12-13 czerwiec                                                26-27 czerwiec

Zajęcia odbywają się w godzinach od 9 do 18.

W obu miejscach program jest taki sam, a zajęcia są prowadzone przez obie autorki metody Ajana:

Mgr Agnieszka Berlik-Grabowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej - audytor systemów zarządzania, pedagog.Od kilku lat prowadzi sesje indywidualne w zakresie usuwania blokad w subtelnych ciałach energetycznych, prowadzi również warsztaty grupowe i ustawienia rodowe.

Mgr Anna Wojtowicz-Pancerz

Aktualnie, emerytowana nauczycielka matematyki, przez 13 lat dyrektor liceum.Ukończone studia podyplomowe z zarządzania oświatą, z wiedzy o życiu seksualnym człowieka.Psychotronik – absolwentka Szkoły Psychotronicznej ‘Prometeusz’. Od 12 lat zajmująca się aktywnie prognozowaniem i doradztwem życiowym pracując indywidualnie z klientem oraz prowadząc zajęcia warsztatowe i kursy.

Opłata

Opłatę za szkołę, w kwocie 600 zł należy miesięcznie uiszczać na konto bankowe przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu:

- dla Szkoły w Siemyślu na konto Agnieszki Berlik-Grabowskiej

Nr konta: 94 1240 1428 1111 0000 2259 8835

- dla Szkoły w Komborni na konto Anny Wojtowicz-Pancerz

Nr konta: 65 1240 2311 1111 0010 2449 9515

Opłata za szkołę obejmuje udział w dwudniowych zajęciach oraz konsultacje indywidualne z prowadzącymi zajęcia przez cały okres trwania szkoły, w ustalonych terminach.

O przyjęciu do Szkoły Ajana decydują osoby prowadzące szkołę na podstawie ocenionych przez siebie indywidualnych predyspozycji do pracy metodą Ajana.

Kontakt:

Szkoła w Siemyślu

Agnieszka Berlik-Grabowska

Telefon: 888 246 336

E-mail: dolinadd@wp.pl

Szkoła w Komborni

Anna Wojtowicz-Pancerz

Telefon: 603 644 544

E-mail: annawojtowicz1@op.pl

Powrót strona główna

 

prognozowanie życiowe | numerologia | tarot | astrologia | kursy i spotkania