Prognozowanie życiowe – Astrologia

Astrologia – fascynująca dziedzina wiedzy, która od wieków zajmowała wybitne umysły filozofów i uczonych. Może to niezwykłe, niewiarygodne, nawet niewyobrażalne, że człowiek fizyczny i energetyczny jest ”małym pyłkiem” wielkiego Kosmosu a równocześnie jako istota duchowa jest nieograniczony, wielki w swojej naturze twórcy oraz nieśmiertelny.
Czy nam się to podoba czy nie podlegamy prawom Wszechświata.

„Dzięki swej makrokosmicznej naturze człowiek jest synem nieba, to znaczy makrokosmosu” – Carl Gustaw Jung

Tak jak oczywisty jest wpływ Księżyca na przypływy i odpływy oceanów, na wzrost roślin, na pogodę, na nasz sen, jak oczywisty jest wpływ Słońca na życie na Ziemi, tak oczywisty jest wpływ energii planet naszego układu słonecznego na nasz los.

 „Z dużym spokojem można oczekiwać, że określonej sytuacji psychologicznej towarzyszyć będzie analogiczna konfiguracja astrologiczna” twierdził Carl Gustaw Jung.

Astrologia była przez wieki wiedzą akademicką. Do czasu wyraźnego oddzielenia jej od Astronomii towarzyszyły jej żmudne obserwacje planet i losów ludzkich oraz skomplikowane obliczenia matematyczne. Jest fascynująca, ale również trudna. Wymaga dużej chłonności i bystrości umysłu, logiczności, zdolności kojarzenia faktów, ale też dobrej intuicji. Ciągle ma swoich entuzjastów, wytrwałych badaczy i odkrywców. Bogactwo literatury daje nam dzisiaj duże możliwości poznawania i pogłębiania tej wiedzy, ale niezwykła przygoda z Astrologią rozpoczyna się dopiero w momencie interpretacji horoskopu urodzeniowego człowieka

 Obraz nieba w momencie i miejscu naszego przyjścia na nasz ziemski świat jest cenną informacją o tym, co dostajemy jako wyposażenie, jako wyprawkę od Boga, od Wszechświata.

 „Gwiazdy nakłaniają, ale nie zmuszają”.

Umiejętne odczytanie naszego planu, naszych potencjałów jest ważną wiedzą o możliwościach wyboru naszych szczęśliwych, ziemskich dróg. Dana nam przez Boga wolna wola pozwala nam ciągle rozgrywać swój los, swoje partie z przeznaczeniem. Czasem jednak przeceniamy swoje siły, gubimy się na życiowych ścieżkach – błądzimy po naszych horoskopowych mapach terenu. Znajomość horoskopu pozwala wychwycić i zrozumieć nasze słabe strony. Może podpowiedzieć, nad czym pracować, jakie cechy wzmacniać, aby nie wypadać na zakrętach. Poza cechami charakteru, zdolnościami i talentami z horoskopu odczytać można również nasze predyspozycje do tworzenia związków – nasze oczekiwania wobec partnera, pragnienia i potrzeby.

Informacje te służą do przygotowywania tzw. horoskopów porównawczych, partnerskich, które określają, jaki typ relacji mogą utworzyć dane osoby.

Szczególne układy planet w stosunku do siebie, w określonych znakach zodiaku i domach astrologicznych pozwalają z dużym prawdopodobieństwem określić szanse dwóch osób na zaistnienie wzajemnego przyciągania i stworzenie udanego związku.

Leszek Szuman stwierdził, że „Astrologia nie zna przeciwników, zna tylko ignorantów”. Może czasem zamiast pochopnie krytykować nieznane warto pochylić czoło przed budowaną przez wieki mądrością naszych przodków.

Kurs Astrologii

Kurs Astrologii obejmuje zakres podstawowych pojęć, informacji i wiedzy koniecznych do interpretacji horoskopu natalnego. Informacyjnie dotyka takich treści jak Solariusz, Lunariusz i Tranzyty oraz horoskopy partnerskie – porównawcze.